December 26 - 30, 2014
Sri Krishna Gaana Sabha's 34th Naatyakala conference convened by Nrityachoodamani Dr. Swapanasundari . NKC will be inaugurated by Naatyaacharya V.P.Dhananjayan and he will deliver the keynote address. Kalakshetra C.K.Balagopalan and Kalamandalam Kshemavathi will be honoured.